Υπολογισμός μέγιστου προϋπολογισμού για το πρόγραμμα "e-security" (ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια )

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι 5.000 €.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός εξαρτάται από δύο παράγοντες:

α) το μέγεθος της επιχείρησης
β) την ανάγκη της επιχείρησης για ψηφιακή ασφάλεια

 

Ανάγκη Ψηφιακής Ασφάλειας

Μέγεθος Επιχείρησης

Πολύ Μικρή Μικρή Μεσαία
ΜΙΚΡΗ 8.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 €
ΜΕΣΑΙΑ 15.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 €
ΜΕΓΑΛΗ 20.000,00 € 40.000,00 € 70.000,00 €

 

α) μέγεθος της επιχείρηση (βάσει των κριτηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης):

- Πολύ μικρή επιχείρηση: απασχολεί μέχρι 10 εργαζόμενους και έχει κύκλο εργασιών ή σύνολο ενεργητικού μικρότερο από 2 εκ €

- Μικρή επιχείρηση: απασχολεί μέχρι 50 εργαζόμενους και έχει κύκλο εργασιών ή σύνολο ενεργητικού μικρότερο από 10 εκ €

- Μεσαία επιχείρηση: απασχολεί μέχρι 250 εργαζόμενους και έχει κύκλο εργασιών μικρότερο από 50 εκ € ή σύνολο ενεργητικού μικρότερο από 43 εκ €


β) η ανάγκη της επιχείρησης για ψηφιακή ασφάλεια ορίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα:

- μικρή ανάγκη ψηφιακής ασφάλειας: όσες επιχειρήσεις συγκεντρώσουν 4-20 βαθμούς βάσει των παρακάτω κριτηρίων

- μεσαία ανάγκη ψηφιακής ασφάλειας: όσες επιχειρήσεις συγκεντρώσουν 21-31 βαθμούς βάσει των παρακάτω κριτηρίων

- μεγάλη ανάγκη ψηφιακής ασφάλειας: όσες επιχειρήσεις συγκεντρώσουν 31+ βαθμούς βάσει των παρακάτω κριτηρίων

 

Kριτήρια βαθμολόγησης της ανάγκης για ψηφιακή ασφάλεια:

Αξία παγίων στοιχείων ΙΤ (λογισμικό και εξοπλισμός πληροφορικής): 
- 1 βαθμό (αξία 10.000 € - 25.000 €)
- 3 βαθμό (αξία 25.001 € - 150.000 €)
- 6 βαθμό (αξία > 150.000 €)

Αριθμός servers:
- 0 βαθμό (0 server)
- 1 βαθμό (1 server)
- 2 βαθμούς (2-4 servers)
- 3 βαθμούς (>4 servers)

Αριθμός σταθμών εργασίας:
- 0 βαθμό (0 σταθμοί εργασίας)
- 1 βαθμό (1-10 σταθμοί εργασίας)
- 3 βαθμούς (11-50 σταθμοί εργασίας)
- 5 βαθμούς (>50 )

Αριθμός φορητών/pda's με σύνδεση στο εταιρικό δίκτυο:
- 0 βαθμό (0 σταθμοί εργασίας)
- 1 βαθμό (1-10 σταθμοί εργασίας)
- 3 βαθμούς (11-50 σταθμοί εργασίας)
- 5 βαθμούς (>50 )

Τρόπος εσωτερικής δικτύωσης:
- 0 βαθμό (καμία)
- 1 βαθμό (ενσύρματη)
- 2 βαθμούς (ασύρματη)
- 3 βαθμούς (και τα δύο)

Αριθμός υποκαταστημάτων:
- 1 βαθμό (0 υποκαταστήματα)
- 2 βαθμούς (1-4 υποκαταστήματα)
- 3 βαθμούς (>5 υποκαταστήματα)

Τρόπος διασύνδεσης υποκαταστημάτων:
- 0 βαθμό (καμία)
- 1 βαθμό (μισθωμένη γραμμή)
- 2 βαθμούς (Internet)
- 3 βαθμούς (και τα δύο)

Ύπαρξη μισθωμένων γραμμών ή VPN κυκλωμάτων:
- 0 βαθμό (καμία)
- 1 βαθμό (1 γραμμή)
- 2 βαθμούς (2-4 γραμμές)
- 3 βαθμούς (>5 γραμμές)

Χρήση outsourcing εφαρμογής/εξοπλισμού:
- 0 βαθμό (ΟΧΙ)
- 1 βαθμό (ΝΑΙ)

Ψηφιακά δεδομένα που τηρούνται:
- 0 βαθμό (κανένα)
- 1 βαθμό (οικονομικά δεδομένα)
- 2 βαθμούς (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα)
- 3 βαθμούς (ευαίσθητα επαγγελματικά δεδομένα)
- 4 βαθμούς (δεδομένα που αποτελούν κύριο προϊόν της εταιρίας)

Διασύνδεση με Internet:
- 0 βαθμό (ΟΧΙ)
- 1 βαθμό (ΝΑΙ)

Ύπαρξη ιδιόκτητου mail server:
- 0 βαθμό (ΟΧΙ)
- 1 βαθμό (ΝΑΙ)

Στατικές εφαρμογές στο Internet:
- 0 βαθμό (ΟΧΙ)
- 1 βαθμό (hosting)
- 3 βαθμούς (σε ιδιόκτητο server)

Διαδραστικές εφαρμογές στο Internet:
- 0 βαθμό (ΟΧΙ)
- 1 βαθμό (hosting)
- 3 βαθμούς (σε ιδιόκτητο server)

Online παραγγελίες & πωλήσεις:
- 0 βαθμό (ΟΧΙ)
- 4 βαθμό (ΝΑΙ)
 

Για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του e-security πατήστε εδώ.