Τροποποίηση Ερωτήσεων-Απαντήσεων για το Ψηφιακό Άλμα και το Ψηφιακό Βήμα

Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις έγκρισης των Ερωτήσεων-Απαντήσεων των δράσεων «Ψηφιακό Άλμα» (ΥΠΟΑΝ 5943/1081/Α2/27.09.2018) και «Ψηφιακό Βήμα» (ΥΠΟΑΝ 5944/1082/Α2/27.09.2018) του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

 

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» εδώ

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» εδώ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 27, 2018