Σύμβουλοι Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

 

Σύμβουλοι Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

H PLAN A.Ε. έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στη παροχή συμβουλευτκών υπηρεσιών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
Σε συνδυασμό με την Terracom Πληροφορική (www.terracom.gr) μπορεί να σχεδιάσει, υλοποιήσει και υποστηρίξει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επιχείρηση.

 • ERP - Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα

 • CRM - Συστήματα Διαχείρισης Πελατών

 • SaaS - Software as a Service (ενοικίαση λογισμικού)

 • Κάρτες Πιστότητας Πελατών (Loyaty Cards)

 • Ολοκληρωμένες Λύσεις Barcode

 • Mobile εφαρμογές (iPhone, Android, Microsoft κλπ)

 • Τηλεφωνικά κέντρα IP (Asterisk, AVAYA, CISCO)

 • Συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής

 • Απομακρυσμένη δικτύωση (VPN)
   Επιστροφή στις Υπηρεσίες της PLAN A.E.