Σύμβουλοι Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

 

Σύμβουλοι Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

H PLAN A.Ε. έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στη παροχή συμβουλευτκών υπηρεσιών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
Σε συνδυασμό με την Terracom Πληροφορική (www.terracom.gr) μπορεί να σχεδιάσει, υλοποιήσει και υποστηρίξει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επιχείρηση.

  • ERP - Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα

  • CRM - Συστήματα Διαχείρισης Πελατών

  • SaaS - Software as a Service (ενοικίαση λογισμικού)

  • Κάρτες Πιστότητας Πελατών (Loyaty Cards)

  • Ολοκληρωμένες Λύσεις Barcode

  • Mobile εφαρμογές (iPhone, Android, Microsoft κλπ)

  • Τηλεφωνικά κέντρα IP (Asterisk, AVAYA, CISCO)

  • Συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής

  • Απομακρυσμένη δικτύωση (VPN)
     Επιστροφή στις Υπηρεσίες της PLAN A.E.