Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Στόχος

Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, η μεγέθυνσής τους (scale up), η αύξηση της εξωστρέφειας (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και η προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες υφιστάμενες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη της Δράσης στους οποίους οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων).

Περιφερειακές Απολήξεις Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι δαπάνες που θα περιληφθούν στα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να συνδέονται με τους παρακάτω τομείς:

-Αγροδιατροφική Αλυσίδα

-Βιοεπιστήμες-Υγεία-Φάρμακα

-Ψηφιακές Τεχνολογίες

-Αειφόρος Ενέργεια

-Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία

-Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα

-Υλικά, Κατασκευές και Βιομηχανία

-Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν δαπάνες όπως:

-Δαπάνες προσωπικού

-Δαπάνες εξοπλισμού

-Δαπάνες μεταφορικών μέσων και οργάνων

-Δαπάνες για κτήρια, γήπεδα, εγκαταστάσεις & περιβάλλοντα χώρο

-Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών

-Δαπάνες λογισμικού

-Δαπάνες προβολής, προώθησης και δικτύωσης

-Έμμεσες Δαπάνες

Ποσοστό επιδότησης

Κάθε εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο επιδοτείται με ποσοστό 45%

Ελάχιστος/Μέγιστος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

Από 60.000€ έως 400.000€

Συνολικός προϋπολογισμός 

60.000.000€

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Από 22/1/2024 έως 22/5/2024

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση Δράσης

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510-85030, 26510-93470

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας