Τρέχουσα κατάσταση όλων των προγραμμάτων:

ΕΝΕΡΓΟ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ

ΛΗΓΜΕΝΟ