Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Η δράση «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ενώ γίνεται χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τις δαπάνες που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Χρηματοδοτείται από τους Άξονες του ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 04, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» και ειδικότερα συμβάλει στους Ειδικούς Στόχους:
8.3.1 Αύξηση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε τομείς που έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο της Περιφερειακής Έξυπνης Εξειδίκευσης
8.5.1 Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρηματιών στο περιβάλλον της έξυπνης εξειδίκευσης

Προϋπολογισμός προγράμματος (Δημόσια Δαπάνη) – Χρηματοδοτικό Σχήμα:
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 6.205.279€.
Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:
• 40% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις
• 30% για τις νέες πολύ μικρές επιχειρήσεις
• 30% για τις νέες μικρές επιχειρήσεις
Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες.
Επίσης υπάρχει ειδική κατανομή προϋπολογισμού σύμφωνα και με την παραπάνω ποσόστωση ανά κατηγορία επιχειρήσεων για τις επιχειρήσεις που δηλώνουν και διαπιστώνεται η συμβατότητά τους με εγκεκριμένες στρατηγικές ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

Ημερομηνίες υποβολής/επικοινωνία:
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, είναι:
Έναρξη υποβολής προτάσεων: 21/05/2019 ώρα 13:00
Λήξη υποβολής προτάσεων: 15/07/2019 ώρα 15:00

Φορέας υλοποίησης της Δράσης:
Φορέας Προκήρυξης της δράσης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η υποδοχή και αξιολόγηση των προτάσεων, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης των ενταγμένων σχεδίων θα γίνει από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ).

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας:
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»:
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
• Μεταποίηση
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές
• Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
• Υγεία-Φάρμακα-Ευεξία
• Υπηρεσίες
• Ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο

Σχετικά Αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας