Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Δυτική Μακεδονία