Πρόγραμμα ΟΑΕΔ "Επιχειρηματικότητα Νέων με Έμφαση στην Καινοτομία" (2η πρόσκληση).