Ενίσχυση συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς

Πληροφορίες προγράμματος

Το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έχει ανακοινώσει την έναρξη του προγράμματος "Ενίσχυση συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς" για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.

Η επίσημη προκήρυξη αναμένεται έως τα τέλη του 2016.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 370 εκατομμύρια €.

Τρίτη, Σεπτέμβριος 20, 2016
Κατάσταση:
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ