Ενίσχυση Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας και στην ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας.
Η συνολική δημόσια δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 6.150.000€ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ήπειρος” του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Περίοδος υποβολών των προτάσεων:
η περίοδος υποβολών των προτάσεων ορίζεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ 25.07.2017 και 26.10.2017 στις 14.00 ώρα.
Ενισχύονται έργα χρονικής διάρκειας έως 36 μηνών με μέγιστο π/υ συνολικής δημόσιας δαπάνης έως 300.000€ και εφόσον συμμετέχουν δύο (2) επιχειρήσεις και άνω θα χρηματοδοτηθούν με δημόσια δαπάνη έως 500.000€.
Η επιδότηση είναι από 45% έως 80% και ορίζεται βάση των σταδίων του έργου πχ Βιομηχανική Έρευνα / Πειραματική Ανάπτυξη και βάση του μεγέθους της επιχείρησης.
Δικαιούχοι της δράσης είναι:
1. Υφιστάμενες Επιχειρήσεις
2. Φορείς έρευνας και τεχνολογίας
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν στα κάτωθι αντικείμενα:
• παραγωγή, τυποποίηση και πιστοποίηση νέων τυροκομικών προϊόντων και αντίστοιχων διαδικασιών που παράγονται μέσω παραδοσιακών μεθόδων τυροκομίας
• ανάπτυξη νέων προϊόντων στο χώρο των εξειδικευμένων τροφίμων από προϊόντα του φυτικού και ζωϊκού κεφαλαίου της Περιφέρειας πλην της τυροκομίας
• ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα αξιοποίησης υποπροϊόντων και παραπροϊόντων
• ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα των τροφίμων και σύγχρονα συστήματα πιστοποίησης της αυθεντικότητας τοπικής προέλευσης τους
• βελτίωση των συνθηκών υγείας του ζωϊκού κεφαλαίου (πτηνοτροφεία, βουστάσια, φάρμες, στάνες)
• ανάπτυξη διεθνών ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων, λειτουργικών τροφίμων, και καλλυντικών βασισμένων στην χλωρίδα της περιφέρειας
• μελέτη και ανάπτυξη προγνωστικών, διαγνωστικών, και θεραπευτικών δεικτών (γενικά βιοδεικτών), μελέτη/ανάπτυξη/εφαρμογή μη επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων
• ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών με ψηφιακό περιεχόμενο, όπως κινητές εφαρμογές και βιοαισθητήρες, καθώς και ανάπτυξη εύχρηστων διαγνωστικών μεθόδων και εφαρμογών βιο-απεικόνισης, βιοπληροφορικής – διαχείριση πληροφορίας και δεδομένων.
• ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ με έμφαση στην ενίσχυση και υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους χώρους του Πολιτισμού, Τουρισμού και των Δημιουργικών Βιομηχανιών.
Δαπάνες:
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για:
• προσωπικό όπως ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο
• όργανα και εξοπλισμός, στον βαθμό και για όσο χρησιμοποιούνται για το έργο
• για έρευνα επί συμβάσει τεχνογνωσία και διπλώματα ευρεσυτεχνίας καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες
• πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, όπως κόστος υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων που είναι αποτέλεσμα του έργου
• διεξαγωγή της μελέτης σκοπιμότητας

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας