Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους

Πληροφορίες προγράμματος

Το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έχει ανακοινώσει την έναρξη του προγράμματος "Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους". Η επίσημη προκήρυξη αναμένεται έως τα τέλη του 2016.

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις με προσωπικό 50 - 250 άτομα και μέχρι 50 εκατομμύρια € κύκλο εργασιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 70 εκατομμύρια €.

 

Τρίτη, Σεπτέμβριος 20, 2016
Κατάσταση:
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ