Ανάπτυξη clusters, meta-clusters και άλλων δομών ενεργού στήριξης της επιχειρηματικότητας

Πληροφορίες προγράμματος

Το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έχει ανακοινώσει την έναρξη του προγράμματος "Ανάπτυξη clusters, meta-clusters και άλλων δομών ενεργού στήριξης της επιχειρηματικότητας" για την δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους στρατηγικούς κυρίως τομείς της χώρας.

Η επίσημη προκήρυξη αναμένεται έως τα τέλη του 2016.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 45 εκατομμύρια €.

Τρίτη, Σεπτέμβριος 20, 2016
Κατάσταση:
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ