Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 - Προσκλήσεις

Πληροφορίες προγράμματος

1. Μέτρα 3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», από 10/10/2017 έως 28/02/2018, δείτε εδώ τον οδηγό του προγράμματος 

2. Μέτρο «Εκσυγχρονισμός και αγορά ελεγκτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων», από 15/10/2017 έως 15/06/2018, δείτε εδώ τον οδηγό του προγράμματος

3. Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», από 10/10/2017 έως 28/02/2018, δείτε εδώ τον οδηγό του προγράμματος 

4. Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», από 10/10/2017 έως 28/02/2018, δείτε εδώ τον οδηγό του προγράμματος 

5. Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», από 23/10/2017 έως 28/02/2018, δείτε εδώ τον οδηγό του προγράμματος 

6. Μέτρο  «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια», από 02/10/2017 έως την ανάκληση του παρόντος 18/01/2018, δείτε εδώ τον οδηγό του προγράμματος   

7. Μέτρο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες», από 22/06/2017 έως 30/10/2017, δείτε εδώ τον οδηγό του προγράμματος   

8. Μέτρο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες», από 22/06/2017 έως 31/12/2018, δείτε εδώ τον οδηγό του προγράμματος

9. Μέτρο «Καινοτομία στην Αλιεία», δείτε εδώ τον οδηγό του προγράμματος

Κατάσταση:
ΛΗΓΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΛΗΓΜΕΝΟ