ΠΕΠ 2013 "Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων όλων των κλάδων (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός)".

Πληροφορίες προγράμματος

ΣυνημμένοΜέγεθος
1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ83.44 KB
2_Parartima_KAD_new_4_3_2013.pdf283.45 KB
3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (Νέα έκδοση, 4-3-2013)222.02 KB
4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ148.48 KB
5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ68.42 KB
6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΩΡΕΥΣΗΣ221.58 KB
7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ270.73 KB
8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙI ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ384.08 KB
9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΥΠΟΒΟΛΗ118.38 KB
10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ328.24 KB
11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ130.17 KB
12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Νέα έκδοση, 4-3-2013)289.02 KB
13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ207.6 KB
14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ95.97 KB
15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧV ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ140.92 KB
16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ60.88 KB
17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ96.8 KB
Οδηγός Προγράμματος Νέα Δράση ΜΜΕ500.38 KB
Περίληψη Πρόσκλησης123.71 KB
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων213.33 KB
Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (FAQ) - 6/2/2013381.96 KB
Βοηθητικό Σημείωμα Καινοτομίας (6/2/2013)221.66 KB
Απόφαση Τροποποίησης Παραρτημάτων 2, 3 & 12 (Έκδοση 4-3-2013)209.88 KB
Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (FAQ) - Νέο Αρχείο 2/4/2013345.31 KB
Κατάσταση: 
ΛΗΓΜΕΝΟ