ΠΕΠ 2013 "Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων όλων των κλάδων (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός)"

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Νέα προθεσμία για υποβολή φακέλου: Πέμπτη 16 Μαΐου 2013, ώρα 17:00.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισμός, Μεταποίηση).
Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις (με περισσότερα από 2 χρόνια λειτουργίας), νεοσύστατες (με λιγότερα από 2 χρόνια λειτουργίας) και υπό-σύσταση επιχειρήσεις.

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι:

• από 20.000 € μέχρι 100.000 € (Εμπόριο).
• από 20.000 € μέχρι 100.000 € (Υπηρεσίες).
• από 20.000 € μέχρι 300.000 € (Μεταποίηση)
• από 20.000 € μέχρι 300.000 € (Τουρισμός)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 456 εκ. ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40 έως 60% (ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης).

Η κατανομή του προϋπολογισμού ανά περιφέρεια και ανά υφιστάμενες/νέες-υπο σύσταση επιχειρήσεις φαίνεται στο παρακάτω πίνακα:

Από το διαθέσιμο προϋπολογισμό κάθε περιφέρειας το 70-80% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ενώ το 20-30% για τις νέες και υπο-σύσταση επιχειρήσεις.
Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής του 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης!

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40 έως 60% (ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης) και φαίνεται αναλυτικά στο παρακάτω πίνακα:

 

Περιφέρεια

Δημόσια Επιχορήγηση (%)
ποσοστό ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις ποσοστό ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 50% 60%
Κ. Μακεδονία 40% 50%
Δ. Μακεδονία 40% 50%
Ήπειρος 50% 60%
Στερεά Ελλάδα 40% 50%
Θεσσαλία 40% 50%
Ιόνια 40% 50%
Δ. Ελλάδα 50% 60%
Πελοπόννησος 40% 50%
Β. Αιγαίο 40% 50%
Ν. Αιγαίο 40% 50%
Κρήτη 40% 50%
Αττική 40% 50%

Εκταμίευση της επιχορήγησης:

Η καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης γίνεται σε μία, δύο ή τρεις δόσεις με αντίστοιχη υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και μετά από επιτόπιο έλεγχο της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

• Κτιριακές Εγκαταστάσεις
• Μηχανολογικός Εξοπλισμός
• Εξοπλισμός Πληροφορικής & Λογισμικό
• Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
• Συστήματα Αυτοματοποίησης
• Προβολή & Προώθηση
• Αμοιβές Συμβούλων
• Επαγγελματικό αυτοκίνητο (μέχρι 10.000 ευρώ για Εμπόριο/Υπηρεσίες ή 15.000 ευρώ για Μεταποίηση/Τουρισμό)

Προσοχή: Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Ειδικά για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από τις 14/1/2013 και μετά.

Κριτήρια αξιολόγησης:

Τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων θα λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας της χώρας και θα ισχύσουν οριζόντια και για τις δώδεκα περιφέρειες της χώρας, ανεξάρτητα από το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε ότι αφορά το ποσοστό χρηματοδότησης.

Αυτά θα αφορούν κατά περίπτωση κυρίως:

• Την επιχειρηματική ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης
• Την δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συμμετοχής (εφόσον προβλέπεται στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης)
• Την Βιωσιμότητα της επιχείρησης
• Την διατήρηση ή / και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
• Τον επιχειρησιακό και τεχνικό σχεδιασμό της επένδυσης
• Τη συμβολή της επενδυτικής πρότασης στην ανάπτυξη της καινοτομίας, των τεχνολογιών πληροφορικής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Όσοι επενδυτές ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να έρθουν ΑΜΕΣΑ σε επαφή με την PLAN A.E. (26510-85030,info@plan.gr)

Η επιλογή του σωστού συμβούλου είναι το πρώτο βήμα για την επιτυχία των επιχειρηματικών σας σχεδίων.

Γιατί να επιλέξετε την PLAN A.E.;

Η PLAN A.E. έχει τεράστια εμπειρία στην υποβολή επενδυτικών προτάσεων για επιχορηγούμενα προγράμματα και έχει να επιδείξει πολλές και σημαντικές επιτυχίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πρώτο μεγάλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων – ΠΕΠ 2009, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερες από 45.000 επιχειρήσεις) τα ποσοστά επιτυχίας της PLAN A.E. ήταν τρεις φορές μεγαλύτερα από τον μέσο πανελλαδικό όρο (δείτε εδώ).

Μέσο ποσοστό εγκρίσεων πανελλαδικά: 16.4%
Ποσοστό εγκρίσεων PLAN A.E: 50% !!!

Η ημερομηνία αναφέρεται στην ημερομηνία της επίσημης προδημοσίευσης του προγράμματος.

Δευτέρα, Απρίλιος 30, 2012

Κατάσταση:

ΛΗΓΜΕΝΟ
Κατάσταση:
ΛΗΓΜΕΝΟ

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας