Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Πληροφορίες προγράμματος

Δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών". Η νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι 16 Νοεμβρίου 2009.


Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο 20 της PLAN A.E. που περιγράφει τα βασικά στοιχεία του προγράμματος.

Για να διαβάσετε τον πλήρη και οριστικό κανονισμό του προγράμματος"Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών" πατήστε εδώ (pdf, 824 KB, 55 σελίδες).

Για να δείτε ποιες είναι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πατήστε εδώ (xls, 1.834 KB).
 

Οριστική δημοσίευση προγράμματος "Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών"

Περιγραφή:
Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Πρόγραμμα:
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αποδέκτες:
Γυναίκες, άνεργες, μισθωτές, ελεύθεροι επαγγελματίες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
15/6/2009-16/11/2009 
Η πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μετά από τις 15/06/2009 και μέχρι 14/09/2009 στο site του ΕΟΜΜΕΧ.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής υποβάλλεται υποχρεωτικά και ο πλήρης φάκελος με την έντυπη μορφή της πρότασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., Ξενίας 16, 115 28, Αθήνα. 

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά τη προκήρυξη του Προγράμματος δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. 

Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν γυναίκες, οι οποίες: 
• Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991.
• Είναι άνεργες, μισθωτές, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος (4/3/2009).

Τι χρηματοδοτείται:

Ύψος και είδος ενίσχυσης:

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:
1. Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
2. Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων
3. Προβολή-Προώθηση, Άλλες Δαπάνες, Υπηρεσίες Συμβούλων

Ανώτατο και κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης 
Για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης: 30.000€-200.000€ 
Για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού: 30.000€-100.000€ 
Για τις εμπορικές επιχειρήσεις: 30.000€ - 80.000€

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης
50% γενικά και 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές
(Πυρόπληκτες περιοχές ορίζονται: Οι νομοί Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Ευβοίας, η περιοχή Αιγιαλείας Αρκαδίας και επιλεγμένες περιοχές των νομών Κεφαλληνίας και Μαγνησίας που έχουν χαρακτηριστεί ως πυρόπληκτες). 


Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 16.000.000,00 €
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ

Η ημερομηνία αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Δευτέρα, Νοέμβριος 16, 2009
Κατάσταση:
ΛΗΓΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΛΗΓΜΕΝΟ