ΠΕΠ 2009 “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων όλων των κλάδων” (Eμπόριο, Yπηρεσίες, Mεταποίηση, Tουρισμός)

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 1 Σεπτεμβρίου – 18 Δεκεμβρίου 2009

Ανακοινώθηκε σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου 2009, το πολυ-αναμενόμενο πρόγραμμα συνολικού ύψους 1.3 δις ευρώ για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Θα διατεθούν από 250 εκ ευρώ για κάθε μια από τις ενότητες (Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο, Υπηρεσίες) και επίσης 50 εκ ευρώ για τις επιχειρήσεις franchise. Επιπλέον, τις επόμενες μέρες, θα προκηρυχθεί δράση ύψους 250 εκ ευρώ που θα απευθύνεται στους κλάδους των μηχανικών, δικηγόρων, λογιστών και γιατρών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι τα εξής:
• Αναφέρεται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας (μεταποίηση, εμπόριο, τουρισμός, παροχή υπηρεσιών).
• Αφορά επιχειρήσεις που έχουν κλείσει δύο (2) χρήσεις και απασχολούν 0 έως 50 εργαζόμενους.
• Ο μέσος κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας θα πρέπει να είναι:
– 50.000 έως 10.000.000 ευρώ για την θεματική ενότητα “Μεταποίηση”
– 30.000 έως 10.000.000 ευρώ για τις θεματικές ενότητες “Τουρισμός”, “Εμπόριο” και “Υπηρεσίες”
• Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να καλύψουν το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης (ιδία συμμετοχή).
• Αποσκοπεί στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης καθώς και στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων.
• Οι προϋπολογισμοί των επενδυτικών προτάσεων μπορεί να είναι:
– 50.000 έως 300.000 ευρώ για την θεματική ενότητα “Μεταποίηση”
– 30.000 έως 250.000 ευρώ για την θεματική ενότητα “Τουρισμός”
– 20.000 έως 200.000 ευρώ για τις θεματικές ενότητες “Εμπόριο” και “Υπηρεσίες”
• Το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 65% του ενισχυόμενου προϋπολογισμού της επένδυσης (για την Περιφέρεια Αττικής και τον Νομό Θεσσαλονίκης το ποσοστό επιχορήγησης είναι 55%).
Υπάρχει δυνατότητα λήψης προκαταβολής 40% της επιχορήγησης (με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής).

Για πρώτη φορά είναι επιλέξιμη η αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων σε ποσοστό έως 50% της συνολικής επένδυσης, για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και μέχρι 100% για τον Τουρισμό (π.χ. καταλύματα). Το μέτρο αυτό αναμένεται να τονώσει την οικοδομική δραστηριότητα.

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 12 μήνες για τους τομείς του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και σε 18 μήνες για τη Μεταποίηση και τον Τουρισμό, ενώ θα δίδεται η δυνατότητα δίμηνης ή τετράμηνης παράτασης.

Οι δαπάνες αμοιβής συμβούλου, για τη σύνταξη του φακέλου υποβολής και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, είναι επιλέξιμες, μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ αντίστοιχα.

Τα κριτήρια αξιολόγησης δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην καινοτομία, στην περιβαλλοντική διάσταση της επένδυσης, στη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ – ΠΕΠ 2009) έχει ως εξής:

Για να διαβάσετε το κείμενο της τελικής προκήρυξης (ΚΥΑ) πατήστε εδώ (pdf, 313 KB, 31 σελίδες).

Η ημερομηνία αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Παρασκευή, Δεκέμβριος 18, 2009

Κατάσταση:

ΛΗΓΜΕΝΟ

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας