Ιστοσελίδες

 

Για την κατασκευή - ανάπτυξη των ιστοσελίδων και των e-shop, χρησιμοποιούμε το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System, CMS) ανοιχτού/ελεύθερου λογισμικού, Drupal (έκδοση 7). Η πλατφόρμα Drupal, επιτρέπει την απλουστευμένη διαχείριση του ιστοτόπου, από τον ίδιο τον πελάτη, όπου μπορεί εύκολα να προσθέσει υλικό (κείμενα, φωτογραφίες) καθώς και να διαχειρίζεται το ήδη υπάρχον υλικό.

Οι ιστοσελίδες μας αναπτύσσονται πάνω σε σύγχρονες τεχνολογίες, εφαρμοσμένες πάνω σε responsive frameworks. Ανεξάρτητα της συσκευής που χρησιμοποιείτε  για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα (desktop, laptop, tablet, smartphone), η μορφή της θα προσαρμόζεται κατάλληλα για την συσκευή σας.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των ιστοσελίδων μας, είναι το ότι πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου WCAG(2.0) για έυκολη πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), σύμφωνα με τις "Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (2.0)", όπως αναφέρονται στην σελίδα W3C. Ως αποτέλεσμα, θα βρείτε λειτουργίες μεγένθυσης - σμίκρυνσης της γραμματοσειράς, αλλαγή της θεματικής παραλλαγής μέσω CSS (Cascading Style Sheets), απλουστευμένη πρόσβαση στις σελίδες μέσω του πληκτρολογίου (keyboard shortcuts) καθώς και ανάγνωση του περιεχομένου της σελίδας από τον υπολογιστή.

Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα με τις ιστοσελίδες τις οποίες έχουμε δημιουργήσει.
Κατασκευή και σχεδίαση ιστοσελίδας για το πολιτικό πρόσωπο κα "Θεοδώρα Μπαλτατζίδου"
Κατασκευή και σχεδίαση ιστοσελίδας από την Plan Α.Ε. για το πολιτικό πρόσωπο κα "Θεοδώρα Μπαλτατζίδου"
Κατασκευή ιστοσελίδας για το τεχνικό γραφείο "ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΗΛΙΑΣ"
Κατασκευή ιστοσελίδας από την Plan Α.Ε. για το τεχνικό γραφείο «ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΗΛΙΑΣ» το οποίο δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού!
Κατασκευή ιστοσελίδας για το Λογιστικό Γραφείο «SA-TAX CONSULTING»
Κατασκευή ιστοσελίδας και σχεδιασμός Λογοτύπου από την Plan Α.Ε. για το Λογιστικό Γραφείο «SA-TAX CONSULTING» το οποίο δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων λογιστικών υπηρεσιών!
Κατασκευή ιστοσελίδας για τo Δικηγορικό Γραφείο «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ»
Κατασκευή ιστοσελίδας από την Plan Α.Ε. για τo Δικηγορικό Γραφείο «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ» το οποίο δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών.
Κατασκευή ιστοσελίδας για την «ΚΟΨΑΛΗΣ» Τεχνική εταιρεία
Κατασκευή ιστοσελίδας από την Plan Α.Ε. για την «ΚΟΨΑΛΗΣ» Τεχνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού!

Σελίδες