Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων σε αστέρια & κλειδιά

 

Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

Τι είναι:

Το ειδικό σήμα λειτουργίας (Ε.Σ.Λ) για τα τουριστικά καταλύματα αντικαθίσταται με το πιστοποιητικό κατάταξης καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά.


Αφορά τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα νέα τουριστικά καταλύματα τύπου:

 • ξενοδοχεία -αστέρια από 1* έως και 5*
 • ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) – κλειδιά από 2 έως και 4

 

Δεν εντάσσονται οι Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ή επαύλεις, οι οποίες αδειοδοτούνται με βάση τον Ν.4179/2013 άρθρο 46 και διατηρούν το ειδικό σήμα λειτουργίας τους. 

   
Καταληκτική ημερομηνία της αλλαγής και της αντικατάστασης του ειδικού σήματος λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος σε πιστοποιητικό κατάταξης σε αστέρια ή κλειδιά είναι η 31.12.2017.

 

Διαδικασία πιστοποιητικού κατάταξης

Το πιστοποιητικό κατάταξης χορηγείται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε) κατόπιν αίτησης από την επιχείρηση που επιθυμεί να πιστοποιηθεί, ενώ η επιχείρηση επιθεωρείται από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης.


Η Plan Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων, Τεχνολογίας και Εξαγωγών με μακρόπνοη εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο του τουρισμού και των πιστοποιήσεων αναλαμβάνει για εσάς την πλήρη διαδικασία της πιστοποίησης και της ορθής κατάταξης του τουριστικού σας καταλύματος σε αστέρια ή κλειδιά.

 • Την δημιουργία λογαριασμού στο πληροφοριακό σύστημα του ΞΕΕ (αν δεν υπάρχει)
 • Αρχική επιθεώρηση του καταλύματος
 • Καταμέτρηση των μορίων βαθμολόγησης του καταλύματος
 • Προτάσεις βελτίωσης της βαθμολογίας
 • Δημιουργία περιεχομένου και διανομή/ανάρτηση του ως προς τα υποχρεωτικά κριτήρια (όπου απαιτείται)
 • Την συλλογή και την αξιολόγηση των νομιμοποιητικών εγγράφων
 • Την υποβολή της online αίτησης
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης
 • Επιθεώρηση από διαπιστευμένο φορέα
 • Έκδοση πιστοποιητικού

 

"Η Plan A.E και τα στελέχη της είναι πάντα στην αιχμή των εξελίξεων και του δυναμικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όντας επίσημη προσκεκλημένη του φορέα πιστοποίησης EQA για την παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου τον Οκτώβρη του 2015 σχετικά με τις απαιτήσεις εφαρμογής του νέου κανονισμού κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά αντίστοιχα."

 

 

Απευθυνθείτε στο τμήμα Ποιότητας της Plan Α.Ε Συμβούλων, Τεχνολογίας και Εξαγωγών στο τηλ 26510-85030 ή στο info@plan.gr και ξεκινήστε σήμερα την διαδικασία πιστοποίησης του δικού σας τουριστικού καταλύματος.