Οικονομικά Στοιχεία - Ισολογισμοί

PLAN Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων, Τεχνολογίας και Εξαγωγών
ΑΦΜ: 999426619
ΔΟΥ: Α'-Β' Ιωαννίνων
Αρ.M.A.E. 58264/42/Β/05/0003
Αρ. ΓΕΜΗ 30323729000

Εθνικής Αντίστασης 64, Κατσικάς - 45221, Ιωάννινα
τηλ 26510-85030, 26510-93470
fax 26510-66668
info@plan.gr
www.plan.gr

 

Οικονομικά Στοιχεία - Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2015 (pdf) - 11η εταιρική χρήση (1/1/2015 - 31/12/2015)

Ισολογισμός 2014 (pdf) - 10η εταιρική χρήση (1/1/2014 - 31/12/2014)

Ισολογισμός 2013 (pdf) - 9η εταιρική χρήση (1/1/2013 - 31/12/2013)

Ισολογισμός 2012 (pdf) - 8η εταιρική χρήση (1/1/2012 - 31/12/2012)