Δύο (2) εγκρίσεις στη Δράση “Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας"

Η Plan Α.Ε είχε συνολικά δύο (2) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Ηπείρου “Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας".

Α/Α Κωδικός Έργου Αιτούμενος Προϋπολογισμός Επιχορήγηση
1 5033091 491.017,50 € 414.895,50 €
2 5033163 421.604,94 € 324.972,94 €

 

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Ιούνιος 21, 2018