Έντεκα (11) εγκρίσεις της Plan Α.Ε στο πρόγραμμα "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Η Plan Α.Ε είχε συνολικά έντεκα (11) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων".

Μεγάλη επιτυχία της PLAN A.E.: Το έργο με κωδικό Ν6ΝΤ-0005877 είχε βαθμολογία 100% !

Α/Α Κωδικός Έργου Περιφέρεια Αιτούμενος Προϋπολογισμός Επιχορήγηση
1 Ν6ΝΤ-0006996 Ηπείρου 80.000,00 € 80.000,00 €
2 Ν6ΝΤ-0009516 Ιόνια Νησιά 250.000,00 € 250.000,00 €
3 Ν6ΝΤ-0005877 Ιόνια Νησιά 399.559,20 € 399.559,20 €
4 Ν6ΝΤ-0011542 Ηπείρου 200.000,00 € 200.000,00 €
5 Ν6ΝΤ-0011784 Αττικής 400.000,00 € 400.000,00 €
6 Ν6ΝΤ-0008791 Ηπείρου 394.316,18 € 394.316,18 €
7 Ν6ΝΤ-0011044 Ηπείρου 250.000,00 € 250.000,00 €
8 Ν6ΝΤ-0006581 Ηπείρου 400.000,00 € 400.000,00 €
9 Ν6ΝΤ-0005904 Ηπείρου 399.997,68 € 399.997,68 €
10 Ν6ΝΤ-0005801 Νότιο Αιγαίο 200.000,00 € 200.000,00 €
11 Ν6ΝΤ-0011224 Ηπείρου 400.000,00 € 400.000,00 €

 

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Ιανουάριος 21, 2019