Ακόμα δύο (2) εγκρίσεις της PLAN για το πρόγραμμα "e-security - Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια".

 

Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο νέες εγκρίσεις για το πρόγραμμα "e-security - Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια".
 
Στον νέο κύκλο εγκρίσεων η PLAN A.E. είχε δύο (2) επενδυτικά σχέδια:
 
  • Ήπειρος Εμπορική Ε.Π.Ε.
  • ΑΤΕΒΕ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων Αφοί Α. Λέφα
 
 
H PLAN A.E. είχε καταθέσει συνολικά εικοσιέξι (26) επενδυτικές προτάσεις εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι εικοσιτέσσερις (24) - ποσοστό επιτυχίας 92.3%.
 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Ιούλιος 5, 2010