Πρώτη λίστα εγκρίσεων της δράσης ΕΣΠΑ "Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ"

Ανακοινώθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με θέμα την ένταξη (723) έργων/πράξεων.

Δείτε την Απόφαση εδώ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, Δεκέμβριος 25, 2018