Επιπλέον πέντε (5) εγκρίσεις στην Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Plan Α.Ε είχε επιπλέον πέντε (5) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ και συνολικά ποσοστό επιτυχίας 100%.

 

 

Α/Α

Κωδικός Έργου

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

Ν6ΝΤ-0013069

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

200.000,00€

100.000,00€

2 Ν6ΝΤ-0010404 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 400.000,00€ 200.000,00€
3 Ν6ΝΤ-0007034 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 398.956,00€ 199.478,00€
4 Ν6ΝΤ-0006975 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 129.435,00€ 64.717,50€
5 Ν6ΝΤ-0012225 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 290.000,00€ 145.000,00€

 

Υπενθυμίζουμε ότι η Η Plan Α.Ε είχε και άλλες Δώδεκα (12) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ".

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Απρίλιος 13, 2020