Πέντε (5) επιπλέον εγκρίσεις στο πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα

Η Plan Α.Ε είχε πέντε (5) επιπλέον εγκρίσεις στο πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα.

 

Α/Α

Κωδικός Έργου 

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

Ν10ΨΒ-0019522

Αττικής  

50.000,00  €

25.000,00 €

2

Ν10ΨΒ-0025759

Αττικής 

33.350,00  €

16.675,00 €.

3

Ν10ΨΒ-0024299

Αττικής 

9.551,00  €

4.775,50 €

4

Ν10ΨΒ-0025665

Αττικής  10.250,00  € 5.125,00 €

5

Ν10ΨΒ-0027471

Αττικής 

18.090,00  €

9.045,00 €

 

Υπενθυμίζουμε ότι η Plan Α.Ε είχε και άλλες τέσσερις (4) εγκρίσεις το προηγούμενο διάστημα.

 

Α/Α

Κωδικός Έργου 

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

Ν10ΨΒ-0024362

Ιόνιων Νήσων

50.000,00  €

25.000,00 €

2

Ν10ΨΒ-0023350

Ιόνιων Νήσων

20.235,00 €

10.117,50 €.

3

Ν10ΨΒ-0017622

Πελοποννήσου

6.900,00  €

3.450,00 €

4

Ν10ΨΒ-0023219

Πελοποννήσου 22.910,00  € 11.455,00 €

 

Ημερομηνία: 
Τρίτη, Μάρτιος 10, 2020