Πέντε (5) επιπλέον εγκρίσεις στο πρόγραμμα Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Η Plan Α.Ε είχε συνολικά πέντε (5) εγκρίσεις στο Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με 100% ποσοστό επιτυχίας. 
 
Α/Α Κωδικός Έργου  Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 Ν11ΕΑ-0032070 142.304,00 € 71.152,00 €
2 Ν11ΕΑ-0032170 116.144,00 € 58.072,00 €
3 Ν11ΕΑ-0034143 183.000,00 € 91.500,00 €
4 Ν11ΕΑ-0034447 60.000,00 € 30.000,00 €
5 Ν11ΕΑ-0042226 68.400,00 € 34.200,00 €

Υπενθυμίζουμε ότι η Η Plan Α.Ε είχε και άλλες τρεις (3) εγκρίσεις το προηγούμενο διάστημα.

 

Α/Α Κωδικός Έργου  Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 Ν11ΕΑ-0030300 60.000,00 € 60.000,00 €.
2 Ν11ΕΑ-0031657 58.150,00 € 29.075,00 €.
3 Ν11ΕΑ-0032116 94.826,50€ 47.413,25 €.

 

 
 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Φεβρουάριος 14, 2020