Πελατολόγιο της Plan στην Ελλάδα

η Plan από το 2005 έως και σήμερα, 

υποστηρίζει επιτυχημένα χιλιάδες ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς

σε θέματα επενδύσεων και επιχειρηματικότητας,

σε όλη την Ελλάδα!

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Νοέμβριος 12, 2021