Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση " Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας:Λιανικό Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση" μέχρι τις 27/02/2019

Ανακοινώθηκε η Απόφαση Παράτασης της ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας:Λιανικό Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση" μέχρι την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Φεβρουάριος 6, 2019