Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση " Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας" μέχρι τις 29/03/2019

Η καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα "Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας" από την Περιφέρεια Ηπείρου ορίζεται η Παρασκευή 29/3/2019 ώρα 15.00.

 

Ημερομηνία: 
Τρίτη, Φεβρουάριος 26, 2019