Παράταση προθεσμίας αιτήσεων για την Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση μέχρι 31 Μαΐου

Έως τις 31 Μαΐου 2019 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Μάιος 17, 2019