Παράταση προθεσμίας υλοποίησης έργων για τη Δράση Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-Business) μέχρι 31 Ιουλίου

Έως τις 31 Ιουλίου 2019 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-Business)" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020.

Ημερομηνία: 
Τρίτη, Μάιος 21, 2019