Παράταση προθεσμίας αιτήσεων για την Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση

Έως τις 20 Μαΐου 2019 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Μάιος 8, 2019