Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση " Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" μέχρι τις 20/02/2019

Ανακοινώθηκε η Απόφαση Παράτασης της ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" μέχρι την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Φεβρουάριος 6, 2019