Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών ένταξης στη Δράση "Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business) II" της Περιφέρειας Ηπείρου

Έως την 31 Οκτωβρίου 2019 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-Business) II" της Περιφέρειας Ηπείρου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 6, 2019