Μεγάλη επιτυχία της Plan A.E. στο πρόγραμμα "ίδρυσης επιχειρήσεων από νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες"

Μεγάλη επιτυχία της Plan A.E., στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του προγράμματος "ίδρυση επιχειρήσεων από νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες", καθώς είχε έξι (6) εγκρίσεις με ποσοτό επιτυχίας 100%. 

 

Δείτε περισσότερα εδώ...

Ημερομηνία: 
Κυριακή, Οκτώβριος 3, 2021