Κατασκευή ιστοσελίδας για το ερευνητικό πρόγραμμα Track My Health

Η Plan Α.Ε κατασκεύασε την ιστοσελίδα για το ερευντηικό πρόγραμμα "Track My Health". 

Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση www.trackmyhealth.gr.

Ημερομηνία: 
Τρίτη, Σεπτέμβριος 29, 2020