Κατασκευή ιστοσελίδας επιχείρησης ενοικίασης ταξί "Taxi Perdika"

Η Plan Α.Ε κατασκεύασε την ιστοσελίδα για την επιχείρηση "Taxi Perdika" που δραστηριοποιείται στον τομέα ενοικίασης ταξί. 

Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση www.taxiperdika.gr

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Ιανουάριος 16, 2020