Κατασκευή ιστοσελίδας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας «Καραγιάννης Απόστολος και Σια ΕΕ»

Η Plan Α.Ε κατασκεύασε την ιστοσελίδα για την επιχείρηση "Καραγιάννης και Σια ΕΕ" που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 

Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση www.karagiannis-sec.gr

 

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Ιανουάριος 17, 2020