Πιστοποίηση της Plan κατά το πρότυπο ISO 9001:2015

Πιστοποίηση της Plan κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 για την ποιότητα των υπηρεσιών της:

  • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων
  • Διαγωνισμοί Προμήθειας Δημοσίου
  • Κατασκευή Ιστοσελίδων
  • Υπηρεσίες Marketing και Επικοινωνίας
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Απρίλιος 22, 2022