Σχεδιασμός ετικέτας για την επιχείρηση «Oleece»

Η Plan Α.Ε σχεδίασε την ετικέτα για την επιχείρηση "Oleece".

Ημερομηνία: 
Τρίτη, Φεβρουάριος 18, 2020