100% Επιτυχία της Plan Α.Ε στην Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Μέγάλη επιτυχία για την Plan Α.Ε καθώς είχε επιπλέον έξι (6) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ". Συνολικά, εγκρίθηκαν εικοσί τρία (23) επενδυτικά έργα με ποσοστό επιτυχίας 100%. 

 

Α/Α

Κωδικός Έργου

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

Ν6ΝΤ-0012555

ΗΠΕΙΡΟΣ

55.342,00€

27.671,00€

2 Ν6ΝΤ-0006927 ΗΠΕΙΡΟΣ 283.496,00€ 141.748,00€
3 Ν6ΝΤ-0005896 ΗΠΕΙΡΟΣ 180.000,00€ 90.000,00€
4 N6NT-0006226 ΗΠΕΙΡΟΣ 107.760,00€ 53.880,00€
5 Ν6ΝΤ-0005802 ΗΠΕΙΡΟΣ 181.840,00€

145.000,00€

6 Ν6ΝΤ-0008068 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 245.002,00€ 122.501,00€
 

 

Δείτε περισσότερα εδώ...

Ημερομηνία: 
Τρίτη, Οκτώβριος 5, 2021