Επιπλέον έξι (6) εγκρίσεις της Plan Α.Ε στον β΄κύκλο στην β' περίοδο υποβολής του ΕΣΠΑ "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Η Plan Α.Ε είχε επιπλέον έξι (6) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του β' κύκλου, της β' περιόδου υποβολών του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης". 

 

Α/Α

Κωδικός Έργου

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

N5ΠT-07048

ΑΤΤΙΚΗ

25.000€

25.000€

2

N5ΠT-08033

ΗΠΕΙΡΟΣ

25.000€

25.000€

3

N5ΠT-06277

ΗΠΕΙΡΟΣ

25.000€

25.000€

4

N5ΠT-07348

ΗΠΕΙΡΟΣ

25.000€

25.000€

5

N5ΠT-07224

ΗΠΕΙΡΟΣ

25.000€

25.000€

6

N5ΠT-06286 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 25.000€ 25.000€

Υπενθυμίζουμε ότι η Η Plan Α.Ε είχε και άλλες δέκα (10) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του β' κύκλου, της β' περιόδου υποβολών του εν λόγω προγράμματος.

α/α Κωδικός Έργου Περιφέρεια Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 Ν5ΠΤ-06302 Αττικής 25.000 € 25.000 €
2 Ν5ΠΤ-06281 Ηπείρου 25.000 € 25.000 €
3 Ν5ΠΤ-06322 Ιόνιων Νήσων 25.000 € 25.000 €
4 Ν5ΠΤ-06448 Ηπείρου 25.000 € 25.000 €
5 Ν5ΠΤ-06289 Ηπείρου 40.000 € 40.000 €
6 Ν5ΠΤ-06437 Κεντρικής Μακεδονίας 25.000 € 25.000 €
7 Ν5ΠΤ-07058 Δυτικής Ελλάδας 25.000 € 25.000 €
8 Ν5ΠΤ-07388 Ηπείρου 25.000 € 25.000 €
9 Ν5ΠΤ-07473 Ηπείρου 25.000 € 25.000 €
10 Ν5ΠΤ-07823 Ηπείρου 25.000 € 25.000 €

 

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Οκτώβριος 16, 2019