ΠΕΠ- Δυτικής Ελλάδας –Εγκρίσεις για την Plan στο πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα»

Η Plan Α.Ε είχε μια (1) έγκριση στο πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα-Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», με ποσοστό επιτυχίας 100%. 

Δείτε περισσότερα εδώ..

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Μάρτιος 21, 2022