ΠΕΠ- Κεντρικής Μακεδονίας - Εγκρίσεις για την Plan στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3»

Η Plan Α.Ε είχε μια (1) έγκριση στο πρόγραμμα «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συνολικό ποσοστό επιτυχίας 100%.
 
Δείτε περισσότερα εδώ..
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Απρίλιος 7, 2022