Άλλες δέκα εννέα (19) εγκρίσεις της PLAN A.E. στο πρόγραμμα e-gas.

H Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (www.ktpae.gr) ανακοίνωσε την 3η παρτίδα εγκρίσεων των επενδυτικών προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο Γ' κύκλο του προγράμματος  "e-GAS - "Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων".
Η PLAN A.E. έχει δέκα εννέα (19) νέες εγκρίσεις επενδυτικών προτάσεων.

Μέχρι τώρα η PLAN A.E. έχει λάβει συνολικά εκατόν εννέα (128) εγκρίσεις από τον Β' και Γ' κύκλο του προγράμματος e-gas (100% επιτυχία).

 

Οι 19 νέες εγκρίσεις του Γ' κύκλου αφορούν τις επιχειρήσεις:

 • Κτενάς, Θεόδωρος, Γεώργιος
 • Παπαδόπουλος, Μιχαήλ, Δημήτριος
 • Αναστασιάδης, Χαράλαμπος, Παπαδόπουλος
 • Καρβούνης Μ. και ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Ματσαϊδώνης και ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Μπιτάκου, Ευτυχία, Δημήτριος
 • Τζάκος, Νικόλαος, Φώτιος
 • Νικόλαος Τζάκος - Μάριος Σαπλαούρας Ο.Ε.
 • Αφοί Κ. Χαρδαλιά
 • Γιάκη, Μηλίτσα, Δημήτριος
 • Σερέτης, Αλκιβιάδης, Νικόλαος
 • Μπούρχας, Παναγιώτης, Νικόλαος
 • Καββαδά, Χριστίνα, Γεώργιος
 • Κατσαντάς, Λεωνίδας, Ανδρέας
 • Κωνσταντίνου, Αλέξανδρος, Γεώργιος
 • Κατωπόδης, Ευστάθιος, Γεράσιμος
 • Κατωπόδης, Ευστάθιος, Γεράσιμος (2)
 • Κατωπόδης, Ευστάθιος, Γεράσιμος (3)
 • Μήλας, Δημήτριος, Νικόλαος

 

 

Ημερομηνία: 
Τρίτη, Ιούνιος 14, 2016