Δώδεκα (12) επιπλέον εγκρίσεις στο πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα -100% επιτυχία συνολικά στο πρόγραμμα

Μεγάλη επιτυχία για την Plan Α.Ε καθώς είχε δώδεκα (12) επιπλέον εγκρίσεις στο πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα και συνολικα εικοσιμία (21) εγκρίσεις, με συνολικό ποσοστό επιτυχίας 100%.

 

 

A/Α

Κωδικός Έργου 

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

Ν10ΨΒ-0025637

ΗΠΕΙΡΟΥ

8.138,50  €

16.277,00 €

2

Ν10ΨΒ-0025645

ΗΠΕΙΡΟΥ

10.000,00 €

20.000,00 €.

3

Ν10ΨΒ-0024550

ΗΠΕΙΡΟΥ

18.737,00  €

37.474,00 €

4

Ν10ΨΒ-0023219

ΗΠΕΙΡΟΥ 22.910,00  €

11.455,00€ 

5 Ν10ΨΒ-0018089 ΗΠΕΙΡΟΥ 14.458,00€ 28.916,00€
6 Ν10ΨΒ-0024330 ΗΠΕΙΡΟΥ 6.705,00€ 13.410,00€
7 Ν10ΨΒ-0021670 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 11.012,50€ 22.025,00€
8 Ν10ΨΒ-0018040 ΗΠΕΙΡΟΥ 25.000,00€ 50.000,00€
9 Ν10ΨΒ-0018044 ΗΠΕΙΡΟΥ 25.000,00€ 50.000,00€
10 Ν10ΨΒ-0020306 ΗΠΕΙΡΟΥ 25.000,00€ 50.000,00€
11 Ν10ΨΒ-0025649 ΗΠΕΙΡΟΥ 25.000,00€ 50.000,00€
12 Ν10ΨΒ-0023350 ΗΠΕΙΡΟΥ 10.117,50€ 20.235,00€

Η Plan Α.Ε είχε και άλλες πέντε (5) επιπλέον εγκρίσεις στο πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα.

 

Α/Α

Κωδικός Έργου 

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

Ν10ΨΒ-0019522

Αττικής  

50.000,00  €

25.000,00 €

2

Ν10ΨΒ-0025759

Αττικής 

33.350,00  €

16.675,00 €.

3

Ν10ΨΒ-0024299

Αττικής 

9.551,00  €

4.775,50 €

4

Ν10ΨΒ-0025665

Αττικής  10.250,00  € 5.125,00 €

5

Ν10ΨΒ-0027471

Αττικής 

18.090,00  €

9.045,00 €

 

Υπενθυμίζουμε ότι η Plan Α.Ε είχε και άλλες τέσσερις (4) εγκρίσεις το προηγούμενο διάστημα.

 

Α/Α

Κωδικός Έργου 

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

Ν10ΨΒ-0024362

Ιόνιων Νήσων

50.000,00  €

25.000,00 €

2

Ν10ΨΒ-0023350

Ιόνιων Νήσων

20.235,00 €

10.117,50 €.

3

Ν10ΨΒ-0017622

Πελοποννήσου

6.900,00  €

3.450,00 €

4

Ν10ΨΒ-0023219

Πελοποννήσου 22.910,00  € 11.455,00 €

 

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Μάιος 20, 2020