Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016

Δημοσιεύθηκε η 1η προκήρυξη του καθεστώτος «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 29η  Οκτωβρίου 2018 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 31η Ιανουαρίου 2019. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Νοέμβριος 12, 2018