Πιστοποιήσεις ISO

- Πιστοποίηση της Plan κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 για την ποιότητα των υπηρεσιών της:

  • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων
  • Διαγωνισμοί Προμήθειας Δημοσίου
  • Κατασκευή Ιστοσελίδων
  • Υπηρεσίες Marketing και Επικοινωνίας
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 για την εταιρεία ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., που ειδικεύεται σε εκτυπώσεις εμπορικού & διαφημιστικού υλικού

- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, για την εταιρεία 3DR Προγράμματα Μηχανικού Ε.Π.Ε, που ειδικεύεται σε Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών. 

- Πιστοποίηση ποιότητας υπηρεσιών κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 για την Terracom Πληροφορική Ε.Π.Ε από τον πλέον αναγνωρίσιμο παγκόσμιο φορέα πιστοποίησης, τον Βρετανικό UKAS.

- Σύστημα Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005 με μελέτη HACCP, για την εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., που ειδικεύεται σε υπηρεσίες μαζικής εστίασης.

- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., που ειδικεύεται σε εκτυπώσεις εμπορικού & διαφημιστικού υλικού

- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία Αποστολάκης Απόστολος & ΣΙΑ ΕΕ, που ειδικεύεται σε μηχανουργικές εργασίες ακριβείας, σχεδιασμό, παραγωγή & εμπορία ανταλλακτικών ακριβείας

- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία φύλαξης Guard One Security Μον. ΙΚΕ που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών κέντρου λήψης σημάτων, παροχή υπηρεσιών φύλαξης, μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας

- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία Σταυρούλα Ντόβα που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών τουριστικού γραφείου

- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία Ρεπάνης Ηλίας που ειδικεύεται στις υδραυλικές εργασίες και εγκαταστάσεις

- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία Νικολάου Διονύσιος που ειδικεύεται στις υπηρεσίες τουριστικού γραφείου, διοργάνωση οργανωμένων περιηγήσεων και στην έκδοση τουριστικών εισιτηρίων γενικά

- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία LANDCOΕ.Π.Ε που ειδικεύεται στη μελέτη, σχεδιασμό, διαμόρφωση περιβάλλοντος και το εμπόριο φυτών

- Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 για την εταιρεία LANDCOΕ.Π.Ε που ειδικεύεται στη μελέτη, σχεδιασμό, διαμόρφωση περιβάλλοντος και το εμπόριο φυτών

- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία OHSAS18001:2007 για την εταιρεία LANDCOΕ.Π.Ε που ειδικεύεται στη μελέτη, σχεδιασμό, διαμόρφωση περιβάλλοντος και το εμπόριο φυτών

- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία Αφοί Παπαδοπούλου Ο.Ε που ειδικεύεται στο χονδρικό εμπόριο ποτών και αναψυκτικών

- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία DragonClean που ειδικεύεται στην παραγωγή και το χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού

- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία MisterPrint που ειδικεύεται στην ανακατασκευή & επαναγέμιση μελανοδοχείων εκτυπωτών

- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την επιχείρηση ραδιοφώνου SkyRadio

- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία Μπετόν Μπαλαντάνης Μεταφορική Ε.Π.Ε που ειδικεύεται στην παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος

- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία Σύβι Χρωμ Ε.Π.Ε που ειδικεύεται στην παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών