Μελέτη σκοπιμότητας

plan-feasibility-study-01

Η μελέτη σκοπιμότητας/βιωσιμότητας (feasibility study) είναι η ανάλυση ενός επιχειρησιακού προβλήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτό μπορεί να επιλυθεί αποτελεσματικά. Είναι μια διαδικασία εντοπισμού προβλημάτων και ευκαιριών, στοχοθέτησης, εξεύρεσης κατάλληλων λύσεων, καθώς και στάθμισης πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των διάφορων εναλλακτικών λύσεων. Σκοπός της είναι η διερεύνηση της οικονομικής σκοπιμότητας και πραγματοποιείται είτε στο πλαίσιο μιας συνολικής μελέτης ενός έργου, είτε ως ανεξάρτητη μελέτη και στη συνέχεια τα αποτελέσματά της να ενσωματώνονται στη συνολική μελέτη.

Οι μελέτες βιωσιμότητας περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή της επιχείρησης, τα προϊόντα της, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, το σύστημα αποθήκευσης και διανομής της, τους παραγωγικούς συντελεστές της και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείται σημαντική για τη λειτουργία της. Ο στόχος τους είναι η αξιολόγηση της επιχείρησης (υφιστάμενης και νεοϊδρυθείσας) και των χαρακτηριστικών της με σκοπό την εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με το αν είναι συμφέρουσα η συνέχιση των δραστηριοτήτων της.

Οι μελέτες σκοπιμότητας περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τα λειτουργικά και οικονομοτεχνικά χαρακτηριστικά του προς υλοποίηση έργου, καθορίζοντας πλήρως τις παραμέτρους που δικαιολογούν τη δρομολόγηση της επένδυσης.

Η ταυτότητα της μελέτης περιλαμβάνει τα εξής:

 • Γίνεται αξιολόγηση της επιχείρησης, κόστους και οφέλους, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνεπειών, θεσμικών, χρηματοδοτικών κλπ ζητημάτων
 • Το αποτέλεσμα της μελέτης αυτής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη λήψη απόφασης συνέχισης ή μη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
 • Εξετάζεται αν η επιχείρηση θα λειτουργήσει σωστά κι εάν θα αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη
 • Μελετάται ο σχεδιασμός πορείας δράσης της επιχείρησης και συγκεκριμενοποιούνται οι στόχοι της
 • Αναλύονται οι στόχοι της επιχείρησης, οι εργασίες ή/και τα προϊόντα της και προσδιορίζεται αν είναι εφικτοί και υλοποιήσιμοι αυτοί οι στόχοι
 • Μελετάται αν οι στόχοι που τέθηκαν θα είναι κερδοφόροι
 • Διερευνάται τι απαιτείται να γίνει για να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν.

 

Τα μέρη της μελέτης σκοπιμότητας/βιωσιμότητας είναι τα εξής:

 • Οι λειτουργικές πτυχές
 • Οι οικονομικές πτυχές και
 • Οι τεχνικές πτυχές

Τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας/βιωσιμότητας καθορίζουν αν και κατά ποσό η λύση είναι εφικτή και αν θα υλοποιηθεί.

Η PLAN έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στον εντοπισμό και στην ανάλυση των επιχειρηματικών προβλημάτων, στη σχεδίαση της πορείας δράσης της επιχείρησης και στην καθιέρωση των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν.

Αν επιθυμείτε την συγγραφή μίας μελέτης σκοπιμότητας (feasibilitystudy) οποιουδήποτε κλάδου ή αν τυχόν συμμετέχετε σε κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα επιδότησης και ψάχνετε κάποιον αξιόπιστο συνεργάτη για την συγγραφή της, η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας εξυπηρετήσει, άμεσα, ποιοτικά και οικονομικά.

Δείτε εδώ τον κατάλογο επιδοτούμενων προγράμματων.

Κοινοποιήστε

 • Κατηγορία

 • Φίλτρα

 • Ημερομηνία

Δείτε τα έργα της Plan Α.Ε

Δείτε τα έργα της Plan Α.Ε

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας